by Naz Beheshti Contributor ForbesWomen

An executive wellness coach is often misconstrued as a combination of a health and fitness coach who tells you to eat more broccoli and exercise regularly. However, health and fitness is only one small slice of a much larger pie. An executive wellness coach is similar to an executive coach who improves leadership performance and development with the added benefit of taking into account how all areas of one’s life impact overall well-being and success.

As an executive wellness coach, I empower leaders to fulfill their highest business, personal, and social potential through sustainable mindset…


Karantinanın neredeyse 2. ayındayız ve yavaş yavaş spor salonlarının yeniden açılmasına dair haberler gelmeye başladı. Şayet açılmaya hazır oluğunuzu düşünüyorsanız öncelikle hazır olduğunuzdan emin olun. Bu süreçte yaptığınız bütün çalışmalar, işinizi büyütme çabalarınız ancak başarılı bir yeniden açılış stratejiniz varsa ve üyelerinizi inanılmaz güvende hissettirebilirseniz işe yarayacaktır. Bu süreç öne çıkmanız ve işinizi kişisel olarak devam ettirmeyi istiyorsanız ciddi bir fırsat.

Öncelikle sessizce açılışınızı yapın ve karşılıklı güven ilişkisi içerisinde olduğunuz, size neredeyse hayran denebilecek üyelerinizle yavaş yavaş sistemi aktif hale getirip nasıl işlediğine bir bakın. Yeniden açılış planınızın ne kadar tutarlı ve pürüzsüz olduğunadan böylece daha rahat emin olabillirsiniz…


Pandemi sonrası endüstri nasıl olacak?

Mütemadiyen pandemi sonrası fitness endüstrisinin nasıl olacağına dair varsayımlar duyuyoruz. Eğer geçmiş bize bir şey öğrettiyse o da, önümüzü göremediğimiz zamanlarda yanlış kararlar vermemek için beklemenin faydalı olacağıdır.

Bütün bilinçsiz davranışlara rağmen yaşadığımız krizin merkezinde bulunan virüse karşı ülkemiz açısından mantıklı çözümler ortaya konuldu.

Fakat bu pandemi sürecinde yapılabilecek güçlü bir çıkarım var:

Küçük, butik spor salonunlarının sonunda büyük ticari salonlardan avantajı aldığından blogumda bahsetmiştim.

Büyük hacimli iş modelleri, çok fazla üyeden aylık cüzi bir ücret talep eden normal şartlarda dahiyane denilebilecek bir iş modelidir. Sonuçta bu model egzersiz yapmayı seven kişilerin pahalı ekipmanlara cüzi…


Bu dönemde hepimiz kaygılıyız..

Kimisi bu kaygıdan kaçıyor kimisi de utanıyor.

Burada farkında olmamız gereken nokta kaygının “zayıflık” olmadığıdır.

Doğru anlaşıldığında ve yönetildiğinde, kaygı bizi harekete geçirir. Bizi daha derin düşünmeye ve işleri kendi kontrolümüz altına almanın yollarını aramaya zorlar.

Başlangıçta korkutucu şeylerin bizdeki olumsuz etkisi uzun vadede elde edilen kazanımlarla olumluya dönebilmekte ve elde edilen deneyim sayesinde süreç içerisinde bizleri daha uyumlu hale getirebilir.

Bu sadece fırtına sürecini yönetmenin bir yolunu bulup bulamama meselesidir.

Örneğin yükseklik korkusu; içinde bulunduğunuz binanın yüksekliğiyle ilgili olmayan, yüksek bir konumdan düşme tedirginliğidir.

Hayatta endişe ettiğimiz şeylerin çoğu vuku bulmaz, gerçekleşen şeyler de o…


Kişisel Hocalık Liderliktir

Merhaba arkadaşlar,

Öncelikle herkesin sağlıklı ve güvenli bir durumda olduğunu ümit ediyorum. Yaşadığımız bu ‘kriz’ süreci birçok konuyu, değerleri, niyetlerimizi ve sebeplerimizi tekrar gözden geçirme imkanı sunuyor.

‘Kriz’ kelimesi Çincede iki kelimeden oluşuyor. 危机. 危 tehlike demek. 机fırsat demek. ‘Kriz’ aslında bizlere birçok kapı açacaktır. Umarım bunu görebilecek vizyona sahibizdir ve doğru değerlendirmeyi yapabiliriz.

Finans sektöründe çok güzel bir söylem vardır: ‘Finans marketleri insanların anlık psikolojilerinin göstergesidir.’

Bu yazının esasında hiçbir şekilde finans dünyası ile direkt alakası olmasa da insanların şu anda yaşananlara, belirsizliklere nasıl yaklaştığının bir göstergesi olarak bana çok güzel bir referans oluyor. Doğrular her…


Gündemimiz belli,

Coronavirus.

Önümüzdeki birkaç haftada, şu günlerde yaşanan pandemik durumdan ötürü ‘Sosyal Mesafelenme’ (social distancing) kavramını daha iyi tanımaya başlayacağız. Özellikle insan sağlığı için hizmet veren biz kişisel egzersiz uzmanlarının bu süreçte danışanlarımızı, Dünya Sağlık Örgütü ve TC. Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen tedbirleri takip etmeleri adına teşvik etmemiz gerekiyor. Fitness eğitmenleri için, spor salonlarının ve derslerin daha tenha geçme ihtimali olan bu günlerde üyelerimizle daha sık iletişim halinde olmamız bizleri ve üyelerimize sosyal mesafelenme şansı tanırken, üyelerimizle kopmamamızı sağlayacaktır.

Bu durum için ne kadar hazırız bilmiyorum ama hazırlanmaya başlamak için hiçbir zaman geç değildir. Fitness eğitmenleri olarak, zihinsel, fiziksel…


“Eğer antrenman programı profesyonel sporcular gibi sık, yoğun, sert ve ağır değilse, hedefler arasında sadece egzersiz yapmak varsa, deload haftası yerine antrenman programlanmasında farklı yöntemler veya hedefler seçilebilir. Güç ve kuvvet antrenmanı yapılıyorsa, deload haftası boyunca hipertrofi antrenmanı yapılabilir veya hipertrofi antrenmanı yapılıyorsa, mobilite ve stabilite antrenmanları yapılabilir. Antrenman planlaması ve programlaması önceden yapıldıysa deload haftası yerine hız kesmeden antrenmanlara devam etmek de bir seçenek olabilir.”

Deload mantığını anlattığımız ilk yazımızda, Deload, vücut geliştirmede veya ağır antrenman gerektiren sporlarda, 4–6 haftada bir birkaç gün veya en fazla bir hafta boyunca antrenmanlarının hacmini veya kilosunu hafifleterek geçirilen sürece denir, diye tanımlamıştık…


‘’Vücut geliştirme sporcularının.’’ veya ‘’Ağır antrenman yapan bireylerin’’ tanımlarını özellikle belirtiyoruz çünkü deload sürecinden faydalanabilmek ve vücudumuzun sağlığı için yüksek yüklemelerin doğru yapılması gerekiyor. Deload yapacak sporcuların veya bireylerin sık, kuvvet gerektiren, sert antrenmanlarını 4 ila 6 hafta arasında, bir hafta hafifletmeleri kendilerini yenilemeleri ve kuvvetlenmeleri için yararlı bir yöntem olabilir.

Deload, vücut geliştirmede veya ağır antrenman gerektiren sporlarda, 4–6 haftada bir birkaç gün veya en fazla bir hafta boyunca antrenmanlarının hacmini veya kilosunu hafifleterek geçirilen sürece denir.

Deload dönemi antrenman yapmamak değil, sadece daha hafif antrenman yapmaktır. Daha önce yapılmış veya sonuca ulaşılmış yeterince akademik çalışma olmadığından dolayı, ‘’Deload’’un…


“I practice what I discover”

by Alexandra Sifferlin

There are many ways to live a healthy life. The Health Diaries is a weekly series about the habits that keep notable people living well.

David Sinclair is one of the world’s renowned longevity researchers. He believes that one day — sooner rather than later — scientists will be able to treat and even reverse aging. He’s spent the bulk of his career researching the pathways that control aging in the body. …


FONKSİYONEL ANTRENMAN YAKLAŞIMI NEDİR?

Mehmet BAYRAKTAR 19 Mayıs 2018

İnsanoğlu, doğada tüm hareketlerini, sagital, frontal ve transverse düzlemde gerçekleştirmektedir. Geleneksel fitness yaklaşımı daha çok bir düzlemin dominant olduğu egzersiz örneklerini içermektedir. Bir hareketin tek düzlemli olarak sergilenmesi kısa vadede morfolojik açıdan (estetik) üstünlük sağlayabilir. Fakat, gündelik yaşantı sırasında insanlar birden çok düzlem içeren birçok aktivite (çömelme, eğilme, dönme, uzanma vb.) gerçekleştirmektedir. Bu noktada insanlar kendi vücut ağırlıklarını bir yerden bir yere hareket ettirmek, döndürmek, sabitlemek veya sığdırmak zorunda kalmaktadır.

Temas içermeyen veya bir travma kaynaklı olmayan yaralanmaların, bir iş sırasında çalışan kasların stabilizasyon sorunlarından veya iş sırasında çalışması gereken kas/kas…

Mehmet Bayraktar

Integrative Medical Fitness and Wellness Coach

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store