Bu dönemde hepimiz kaygılıyız..

Kimisi bu kaygıdan kaçıyor kimisi de utanıyor.

Burada farkında olmamız gereken nokta kaygının “zayıflık” olmadığıdır.

Doğru anlaşıldığında ve yönetildiğinde, kaygı bizi harekete geçirir. Bizi daha derin düşünmeye ve işleri kendi kontrolümüz altına almanın yollarını aramaya zorlar.

Başlangıçta korkutucu şeylerin bizdeki olumsuz etkisi uzun vadede elde edilen kazanımlarla olumluya dönebilmekte ve elde edilen deneyim sayesinde süreç içerisinde bizleri daha uyumlu hale getirebilir.

Bu sadece fırtına sürecini yönetmenin bir yolunu bulup bulamama meselesidir.

Örneğin yükseklik korkusu; içinde bulunduğunuz binanın yüksekliğiyle ilgili olmayan, yüksek bir konumdan düşme tedirginliğidir.

Hayatta endişe ettiğimiz şeylerin çoğu vuku bulmaz, gerçekleşen şeyler de o dönem için talihsiz olsa da düşünme ve davranış şeklimizi değiştirmemizde bize yardımcı olacak olaylardır.

Negatif durumların bize kattığı en önemli şey, sorunlara olan bakış açımızı değiştirmeleridir.

Kavramsal olarak süreçleri okumayı varolan eğitimimiz ve deneyimimiz kadar anlayabiliyoruz ancak hayat söz konusu olduğunda genellikle eğitiminizin ya da deneyiminizin yetersiz kalması olağan.

Şu anda hepimiz stres içerisindeyiz ve içinde bulunduğumuz durumdan dolayı kısıtlı bir ’’performans’’ gösterebiliyoruz , ancak işler eski haline dönecek.

Stresin bildiklerimizi, yaptıklarımızı ve ne hislerimizi etki ediş şekliyle gerekli olduğunu bilmemiz gerekir.

Hayatımızda stres faktörü olmaz ise gelişme de gerçekleşmez ve durağanlaşırız.

Pek tabii bu durumun uzun vadede avantajları olsa da şu anki durumumuz pek parlak değil. Herkes gibi benim de ailem COVID-19'dan önemli ölçüde etkilendi. Ama günün sonunda bunun geçeceğini ve kaçınılmaz olarak bir iyileşme aşamasına gireceğimizi hatırlatmak isteriz.

Bu arada hepimiz paylaştığımız, söylediğimiz ve yaptığımız şeyler konusunda çok dikkatli olmalıyız.

Bunların hepsi benim için de hayatım adına önemli hatırlatmalar. Bu süreçte işinize odaklanın, gerekli çalışmaları yapın ve bunun için bakış açınızı mümkün olduğunca koruyun.

--

--

Integrative Medical Fitness and Wellness Coach

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store