DELOAD FELSEFESİ

‘’Vücut geliştirme sporcularının.’’ veya ‘’Ağır antrenman yapan bireylerin’’ tanımlarını özellikle belirtiyoruz çünkü deload sürecinden faydalanabilmek ve vücudumuzun sağlığı için yüksek yüklemelerin doğru yapılması gerekiyor. Deload yapacak sporcuların veya bireylerin sık, kuvvet gerektiren, sert antrenmanlarını 4 ila 6 hafta arasında, bir hafta hafifletmeleri kendilerini yenilemeleri ve kuvvetlenmeleri için yararlı bir yöntem olabilir.

Deload, vücut geliştirmede veya ağır antrenman gerektiren sporlarda, 4–6 haftada bir birkaç gün veya en fazla bir hafta boyunca antrenmanlarının hacmini veya kilosunu hafifleterek geçirilen sürece denir.

Deload dönemi antrenman yapmamak değil, sadece daha hafif antrenman yapmaktır. Daha önce yapılmış veya sonuca ulaşılmış yeterince akademik çalışma olmadığından dolayı, ‘’Deload’’un mantığını sporcuların tecrübelerinden yararlanarak çözmeye çalışıyoruz. Vücut geliştirme sporcularının veya ağır antrenman yapan bireylerin, testosteron ve kortizol seviyelerinin dengelenmesi, vücutlarının toparlanması ve gelişimi için kendine zaman tanıması ve bu süreci iyi kullanmaları gerekiyor.

‘’Vücut geliştirme sporcularının.’’ veya ‘’Ağır antrenman yapan bireylerin’’ tanımlarını özellikle belirtiyoruz çünkü deload sürecinden faydalanabilmek ve vücudumuzun sağlığı için yüksek yüklemelerin doğru yapılması gerekiyor. Deload yapacak sporcuların veya bireylerin sık, kuvvet gerektiren, sert antrenmanlarını 4 ila 6 hafta arasında, bir hafta hafifletmeleri kendilerini yenilemeleri ve kuvvetlenmeleri için yararlı bir yöntem olabilir.

Antrenman yapan birey, profesyonel bir sporcu gibi sık, ağır ve yoğun antrenmanlar yapmıyorsa, birinci önceliği antrenman değilse, hedefleri adına düzgün belirlenmiş bir program kontrolünde ilerlemiyorsa, deload sürecinde istenilen sonuçlar elde edilemeyebilir ve hedeflenen vücut toparlanması gerçekleşmeyebilir.

‘’Deload’’ zorlu bir süreç, çünkü yapılan araştırmaların ışığında beklenen sonuçlar 2–3 ay gibi kısa sürelerde alınamamaktadır. Vücut geliştirme sporcuları, uzun vadeli olarak planlanmış programlar eşliğinde aylar hatta yıllar boyunca çalışıyorlar. Bu sporcuların tecrübeleri genelde deload haftasının faydalı olduğunu bize gösteriyor. Deload haftaları sonrası güç kaybetmenin aksine hacimde ve güçte artış olduğunu paylaşan sporcular, sorunun güç ve hacim kaybetme psikolojisi olarak yaşandığını söylüyorlar.

Sporcuların takip ettikleri programlar gibi, deload haftasını da düzgün şekilde programlamaları ve süreci hedefe yönelik olarak faydalı bir şekilde devam ettirmeleri gerekiyor. Eğer bu sürecin planlaması doğru yapılmazsa ‘’Deload’’ dönemi gereksiz yapılan antrenmanlar veya boş bir hafta olarak geçmiş olacak ve her ikisinin de sporcunun hedefine yönelik negatif etkileri olacaktır.

Antrenman ve dinlenmenin ayrılmaz bir parçası olan beslenmeden de bahsetmek gerekirse, deload haftasında antrenman programında olduğu gibi beslenme programına da doğru özen gösterilmeli ve dikkat edilmelidir. Antrenman programında yapılan detaylı hesaplamaları paralel şekilde beslenmede de yapılmalı.

Eğer antrenman programı profesyonel sporcular gibi sık, yoğun, sert ve ağır değilse, hedefler arasında sadece egzersiz yapmak varsa, deload haftası yerine antrenman programlanmasında farklı yöntemler veya hedefler seçilebilir. Güç ve kuvvet antrenmanı yapılıyorsa, deload haftası boyunca hipertrofi antrenmanı yapılabilir veya hipertrofi antrenmanı yapılıyorsa, mobilite ve stabilite antrenmanları yapılabilir. Antrenman planlaması ve programlaması önceden yapıldıysa deload haftası yerine hız kesmeden antrenmanlara devam etmek de bir seçenek olabilir.

Egzersizli, antrenmanlı ve kuvvetli olduğunuz bol hareketli keyifli günler…

--

Integrative Medical Fitness and Wellness Coach

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store