Egzersiz Profesyonelliği: Sosyal Mesafelenme ve Mesleki Verimlilik

Gündemimiz belli,

Coronavirus.

Önümüzdeki birkaç haftada, şu günlerde yaşanan pandemik durumdan ötürü ‘Sosyal Mesafelenme’ (social distancing) kavramını daha iyi tanımaya başlayacağız. Özellikle insan sağlığı için hizmet veren biz kişisel egzersiz uzmanlarının bu süreçte danışanlarımızı, Dünya Sağlık Örgütü ve TC. Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen tedbirleri takip etmeleri adına teşvik etmemiz gerekiyor. Fitness eğitmenleri için, spor salonlarının ve derslerin daha tenha geçme ihtimali olan bu günlerde üyelerimizle daha sık iletişim halinde olmamız bizleri ve üyelerimize sosyal mesafelenme şansı tanırken, üyelerimizle kopmamamızı sağlayacaktır.

Bu durum için ne kadar hazırız bilmiyorum ama hazırlanmaya başlamak için hiçbir zaman geç değildir. Fitness eğitmenleri olarak, zihinsel, fiziksel ve ruhsal hazır bulunurluğumuz yüksek oldukça daha çok kendimize ve etrafımıza fayda sağlayabiliriz. Birçok şeyi kontrol edemeyebiliriz ancak bizim yapabileceğimiz en uygun şey danışanlarımız için kaynak olmak ve onların bize ulaşabilmelerinin kolay olacağını hissettirmek. İlk verebileceğimiz mesaj başlığı ‘Hayatı bütünsellik içerisinde ele almak…’

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO), korona virüsünden kaçınmak adına evde durmak isteyenler için hazırladığı bilgi kitapçığında, herkesin kendine özel evde egzersiz stratejileri oluşturmasının zihin sağlığına olan yararlarını anlattı. Evde kalanların, dışarıya çıkmayanların, sosyal hayatlarından ödün veriyor olmalarından dolayı psikolojilerinin etkileneceğini anlatırken, dünyayla bağlantıyı koparmanın yararını da belirttiği kitapçıkta, evdeki hareketsizliğe karşı, egzersiz yapılmasını önerdi.

‘Stresli zamanlarda, şahsi ihtiyaçlara ve hislere önem vermek gerekiyor.’ denirken, sağlıklı hareket etmenin ve kendini zorlamanın, keyif vereceği ve rahatlamayı sağlayacağı belirtilmekte. Evde geçen zaman içerisinde daha dikkatli beslenmenin ve daha önceden belirlenmiş saatlerde evde güvenli egzersiz yapmanın faydalarının, fiziksel, zihinsel ve ruhsal kazanç sağlayacağı ifade ediliyor.

‘Hayatı bütünsellik içerisinde ele almak…’

Bütün bu aktiviteler sırasında, insanların sadece güvenilir kaynaklardan bilgi edinmelerini tavsiye edebiliriz. Benim için güvenilir kaynak ise resmi olan ve aynı bilgiyi 3 ayrı kaynaktan onaylayabildiğimiz bilgidir. Bu şekilde paranoyak bir ruh halinden uzaklaşmış oluruz. Bu süreçte pro-aktif olmak, re-aktif olmaktan daha iyi bir seçenek gibi dururken bol bol yapmayı planladığımız okumaları yapıp, seyretmeyi planladığımız eğitim videolarını tamamlayıp kendimizi ve danışanlarımızı geliştirmek için avantajlı duruma geçebiliriz. Bu süreç kendimize yapabileceğimiz güzel bir yatırım imkânı olabilir ki danışanlarımız da bundan fazlasıyla faydalanacaktır. Süreç boyunca bütün danışanları egzersiz ve fitness hakkında güncel tutabiliriz.

Konuyla ilgili olarak önümüzdeki 2 hafta için sosyal medya mesajlarımızı hazırlayabiliriz. Salonların kullanılmaması durumunda danışanımıza nasıl hizmet verebileceğimizi yazılı olarak belirtebiliriz. Evde kullanmaları için her danışanımıza özel kişisel protokoller hazırlayabiliriz. Online başta olmak üzere network ağımızı genişletmek için sektörden birçok kişiyle irtibata geçebiliriz. Sosyal ve aktif kalarak stresten uzak kalmamız gerekiyor ki, danışanlarımıza da daha sağlıklı ve efektif hizmet verelim. Hayatta beklenmedik ve kontrolümüz dışında birçok gelişmeler olabilir. Bunların neden olduğunu nasıl olduğunu anlayamayabiliriz ama bu durumları kendimiz adına pozitife çevirmek bizim elimizde.

‘Bu tecrübe bana ne katabilir?’

‘Bu olaylardan nasıl daha güçlü çıktı elde edebilirim?’

‘Bu gelişmeler sırasında durumumu nasıl pozitif enerjiye aktarabilirim?’

Sorularını sorarak daha fazla kendimizi motive olabilir ve doğru bakış açısı ile daha fazla kendimize ve endüstrimize katkı sağlayabiliriz. Bu sayede olaylara sadece tanıklık etmemiş, yaşananları fark etmiş ve gelişmeleri kendimizce doğru bir sürece sürükleyerek kendimizi ve danışanlarımızı geliştirmiş oluruz.

Integrative Medical Fitness and Wellness Coach

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store