Kişisel Hocalık Liderliktir

Merhaba arkadaşlar,

Öncelikle herkesin sağlıklı ve güvenli bir durumda olduğunu ümit ediyorum. Yaşadığımız bu ‘kriz’ süreci birçok konuyu, değerleri, niyetlerimizi ve sebeplerimizi tekrar gözden geçirme imkanı sunuyor.

‘Kriz’ kelimesi Çincede iki kelimeden oluşuyor. 危机. 危 tehlike demek. 机fırsat demek. ‘Kriz’ aslında bizlere birçok kapı açacaktır. Umarım bunu görebilecek vizyona sahibizdir ve doğru değerlendirmeyi yapabiliriz.

Finans sektöründe çok güzel bir söylem vardır: ‘Finans marketleri insanların anlık psikolojilerinin göstergesidir.’

Bu yazının esasında hiçbir şekilde finans dünyası ile direkt alakası olmasa da insanların şu anda yaşananlara, belirsizliklere nasıl yaklaştığının bir göstergesi olarak bana çok güzel bir referans oluyor. Doğrular her zaman her yerde doğruluğunu korurlar. Dolayısıyla insanların olaylara daha önce nasıl yaklaştığını anlarsak ve tepkilere bu pencereden bakarsak gündemi süzme ve tedbir alma yöntemlerimizle daha etkili çözümler üretebiliriz.

Yaşadığımız çevre, içinde bulunduğumuz durumlar, sosyal faktörler, hırslarımız alacağımız bazı kararlarda büyük etkenler haline geliyor ama bildiğimiz bir şey var ki, gelişen olayları an içinde fark edip reaksiyon göstermek, bize çok farklı bakış açıları katabilir.

Hayat, ileri gitmek ve kendini geliştirmek üzerine kurulmuştur. Hocalık da hayata yön verme, liderlik etme yeteneği üzerine inşa edilmiş olduğundan, tam da bu zamanlarda etrafımıza korona virüs ile alakalı sakin, doğru ve sağlıklı stratejiler oluşturmak için doğru zamanda olduğumuzu fark etmek gerekiyor. Yaşantımızı; kendimizi koruyarak korunarak bu duruma nasıl adapte etmemiz gerektiğini çok iyi idrak edip, strese girmemenin ve stresi yenmenin yöntemlerini oluşturmamız faydalı hizmet olacaktır.

İnsanların karakterleri zor zamanlarda ortaya koyacağı kişilikle ortaya çıkar. Ciddi fikir ayrılıklarında ve baskılarda, insanların ön yargıları ve kör noktaları daha belirgin olmaya başlar ki tam da bu zamanlarda anın farkına varıp odaklanmak gerekiyor.

İzole şekilde yaşamaktan, karantinadan, bahar ayında evde oturmaktan isyan etmek yerine bunun yerine bu durumlara beyin, ruh ve beden olarak nasıl en sağlıklı şekilde adapte olabiliriz bunu düşünebiliriz.

Korona virüs bizim şu anki kör noktamız olabilir.

Kör noktalarımız bizde sinsi şekilde zaaf olarak ortaya çıkabiliyor:

 • Bizi konfor alanımızda kalmaya zorlar.
 • • Hayatımızda rutinler oluşur ve bu rutinler bizi konfor alanımıza bağlar.
 • • Rutinlerimiz bizi kendimizden emin kılar ve bu noktada yeteneklerimizi geliştiremeyiz.
 • • Konfor alanımız sayesinde yapmamız gereken değişiklikleri göremeyiz veya görsek bile bunlara bahaneler üretip geçiştirebiliriz.
 • • Rutinlerimizin bizi çok meşgul ettiğini düşünür ve hiç vaktimiz olmadığına kendimizi inandırırız.
 • Hepimiz bu günleri kendimiz için avantajlı hale çevirebiliriz.

Hayatımız hiçbir zaman hesapladığımız gibi gitmeyecek, bize güzellikleri olduğu gibi zorlukları da getirecek ve bütün bu olanlar sonucunda bizim uyanık olmamız ya da uyanmamız gerekiyor.

Korono virüs eninde sonunda geçecek ve tehlikesiz bir hal alacak ve hayat eski seyrinde devam edecek. İnsanların yaşananları unutma ihtimali ve bu süreçteki davranış alışkanlıklarını unutup geçmişe dönmeleri çok beklendik bir durum. Yani kör noktalarından kurtulmak gerekiyor ama insanın hiçbir şey başına gelmeyecek gibi yaşama inancı, egosu, güvensizliği ve kaygısı, olduğu sürece kör noktalarına geri dönmek işten bile değil. Bu zaaflar bizlerin kötü duruma düşmesine sebep veren kör noktalarımız için bitmez tükenmez benzin gibidir. Tam geçti, bitti, atlattım dediğimiz yerde, bu duygular tekrar canlanır ve bizi başladığımız yere geri götürürler.

Değişim için engel olarak önümüzde duran 5 ciddi sebep:

1- Gelenek: ​​Gerekli olduğuna ciddi olarak inanılmayabilir.

2- Vizyonsuzluk: ​Başarılı bir şekilde yapılamama durumu olarak. algılanabilir.

3- Duygu Bastırma: ​Olan gücünü, durumunu kaybetmekten korkma olarak bahsedilebilir.

4- Anlama/Algılama: ​Başkalarının yargılamasından çekinme.

5- Kuşku:​​Başkalarından daha fazla yönlendirme bekleniyor olabilir.

Bu sebeplerin hepsi veya herhangi birinden dolayı bir şekilde tuzağa düşmüş olabiliyoruz.

Bizlerin hem ruhsal hem de mental olarak kendimizi geliştirebilmemiz adına ‘meydan okuma’ ‘kendimizi geliştirme’ gibi başlıklar hazırladım ki evimizde geçirdiğimiz bu sürede kendimize. fayda sağlayalım.

 1. Hayatımda ve kariyerimde yapmam gereken değişiklikler NELER?
 2. 2. Bu değişiklikler için NEDEN direniyorum?
 3. 3. Bu değişikliği yapmaya karşı koymaya devam edersem kısa vadede ve uzun vadede NE OLUR?
 4. 4. Gelecekteki başarım NEYE benzeyecektir?
 5. 5. Yukarıdaki dört maddeyi okuduktan sonra, değişime karşı senin gösterdiğin direnç HANGİ kategoriye giriyor ve NEDEN?
 6. 6. Kişisel Hocalık Liderliktir, o zaman danışanlarıma, iş arkadaşlarıma, aileme, dostlarıma ‘kör nokta’ya NASIL yakalanmayacakları konusunda veya çıkmaları için yardımcı olabilirim?

Cevaplarınızı duymak isterim. Bu konu hakkında bir video çekmeyi de planlıyorum ama daha detaylı bir çalışma için sizden gelecek geri dönüşler sayesinde ben de daha detaylı çalışma yapabilirim.

Kimsenin mükemmel olmadığını hatırlatmak istiyorum. Ben kendi adıma her gün ve her zaman bu çalışmaları yapmaya çalışıyorum ki kendi gelişimimi devamlı tutayım. Yaşadığım bu sürecin benzeri için beraberce bütün iletişim araçlarıyla eğitimimize gelişimimize devam edebiliriz.

Sosyal mesafemizi koruyarak, hayatımıza devam edelim. Sağlıklı kalalım. Notlarımızı alalım. Bu hafta ilk önce kendimize sonrada etrafımızdaki birine dokunmaya çalışalım ve hayatımızda farkındalık yaşayalım.

Küçük ve basit olaylarla mutluluğumuzu perçinleyelim.

--

--

Integrative Medical Fitness and Wellness Coach

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store